GEOMAR - Logo

acreditacions i qualitat

Acreditacions i sistema de qualitat: El laboratori de GEOMAR té implantat un sistema de qualitat ISO 17025-2005 per tal de garantir la màxima qualitat dels treballs.

Per tal de garantir la màxima qualitat dels treballs està implantat un sistema de qualitat ISO 17025-2005, i disposa de declaració responsable segons RD 410/2010 com laboratori d’assaigs de control de la qualitat en construcció en l’àmbit de la Unió Europea.

Qualitat en mesura i presa de dades: Els assaigs són realitzats per tècnics experimentats, seguint normes de referència nacionals i internacionals. Els equips estan instrumentats amb transductors automàtics de mesura de gran precisió. Tots els equips són calibrats anualment amb patrons de referència internacional (ENAC), i verificats internament de manera periòdica.

Condicions d’asaigs: La temperatura i humitat del laboratori són controlades diàriament, per tal de realitzar els assaigs en les òptimes condicions ambientals. Es disposa també d’una cambra humida amb temperatura controlada per a conservar-hi les mostres inalterades.

Entrega de resultats: Els resultats dels assaigs s’entreguen via correu electrònic, en format pdf i protegits amb signatura digital. Per tal d'oferir la màxima qualitat d'informació i facilitat de lectura i interpretació, el programari del laboratori s'adapta i millora contínuament.

Traçabilitat dels resultats: Les actes originals d’assaig, així com els certificats de calibració i verificació dels equips, es conserven i, en cas d'haver de resoldre qualsevol dubte, es posen a disposició del client.

Entrega i recollida de mostres: Disposem d’una zona de càrrega i descàrrega particular davant del laboratori, accessible amb cotxe i furgoneta, gratuït, i amb un temps d’estada permès de 60 minuts. Quan porteu mostres al nostre laboratori us ajudarem a descarregar-les, a organitzar-les i a planificar-les.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa