GEOMAR - Logo

Cartografia i topografia

La cartografia és una de les principals eines per a la planificació del territori així com per a l’elaboració d’estudis de qualsevol tipus que requereixin una bona caracterització i interpretació del terreny.

Així, entre d’altres, realitzem cartografies geotècniques per a projectes d’obra civil, amb obtenció de paràmetres índex del massís rocós (RMR, Q...), cartografies i zonificacions de risc i vulnerabilitat geològica i cartografies hidrogeològiques.

Les tècniques actuals permeten georeferenciar amb gran precissió les dades obtingudes i el seu ús integrat amb sistemes d’informació geogràfica (GIS).

D'altra banda, la base de qualsevol cartografia és una correcta topografia, i a GEOMAR realitzem també feines topogràfiques com aixecament de plànols, replanteigs d’obra, medicions i cubicacions, control topogràfic de moviments superficials, etc.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa