GEOMAR - Logo

Geotècnics per a edificació

A GEOMAR realitzem estudis geotècnics per a qualsevol tipologia d’edificació, com ara edificis públics o de serveis (CEIP, IES, CAP...), habitatges protegits, edificacions de gran alçada, edificacions per a promotors privats, edificacions industrials i rehabilitacions de Patrimoni Arquitectònic.

Amb una experiència de més de 5.000 informes geotècnics, l’objectiu dels nostres estudis és caracteritzar geotècnicament el terreny sobre el qual es vol actuar i, a partir d’aquest coneixement, aportar un ventall de solucions tècniques de fonamentació, així com els seus condicionants, i assessorar-lo durant el procés de selecció i execució de l’obra.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa