GEOMAR - Logo

Patologies i peritatges

Des de GEOMAR intervenim com a pèrits en procediments judicials relacionats amb problemes derivats del comportament del terreny, com esllavissades que causen danys, patologies en edificis per problemes en la fonamentació o el subsòl, estabilitat de murs i obres de contenció, filtracions d’aigua subterrània, etc.

GEOMAR compta amb tècnics inscrits en el REGEOPER (registre general de pèrits en geologia), del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, després d'haver superat el curs de Legislación para Proyectos Geológicos y Peritajes Judiciales impartit per aquest organisme.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa