GEOMAR - Logo

Risc geològic

Els estudis de risc geològic són de gran importància en la planificació i gestió del territori, però també són essencials per a garantir la seguretat d’obres i edificacions emplaçades en llocs poc adequats. El camp d’estudi abastat pels informes de risc geològic és variat i complex; en destaca la modelització d’esllavissades i lliscaments del terreny, l’anàlisi de caigudes de blocs de roca, la identificació de problemes derivats de moviments progressius del terreny (reptació o creeping) i els estudis d’inundabilitat.

A GEOMAR tenim una dilatada experiència en la realització d’aquest tipus d’estudis específics. El nostre compromís és identificar en cada cas el risc geològic específic de la zona estudiada i aportar solucions de prevenció, estabilització i contenció dels riscos naturals.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa