GEOMAR - Logo

Hidrogeologia

Realitzem estudis per a caracteritzar el funcionament hidro-geològic del terreny i els seus paràmetres.

Aquests estudis són una eina bàsica per a la realització de projectes d’obra civil, edificis que comptin amb un gran nombre de soterranis així com qualsevol infraestructura que intercepti la capa freàtica.

Per a una correcta caracterització del medi utilitzem tècniques de camp, com la realització de piezòmetres, pous de captació i assaigs de bombeig, i tècniques de laboratori per a l’estudi de la permeabilitat del terreny.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa