GEOMAR - Logo

laboratori de sòls

El Laboratori de Mecànica de Sòls i Roques de GEOMAR realitza tot tipus d’assaigs de caracterització de mostres geològiques (sòls, roques i aigües).

El ventall de serveis del laboratori va des dels assaigs rutinaris d’identificació i caracterització del terreny fins assaigs destinats a la recerca científica.

Per tal de garantir la màxima qualitat dels treballs, el nostre laboratori ha implantat un sistema de qualitat ISO 17025-2005 i disposa de declaració responsable segons RD 410/2010 com a laboratori d’assaigs de control de la qualitat en construcció en l’àmbit de la Unió Europea.

El Laboratori Geològic de GEOMAR està a disposició d’aquelles empreses que necessitin d’uns assaigs de qualitat, a preus i terminis d’execució ajustats, juntament amb un assessorament personalitzat sobre les millors opcions i condicions per a assajar les mostres.

Relació d’assaigs de mecànica de sòls

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa