GEOMAR - Logo

Medi ambient

Cada cop és més evident la necessitat de conèixer l’afectació del subsòl i de les aigües subterrànies per la presència de substàncies químiques provinents de l’activitat humana que poden comportar un risc per a la salut humana i per al medi ambient.

D'altra banda, la possible presència de contaminació en el terreny n'afecta el valor.

Per quantificar aquest risc, GEOMAR realitza estudis de diagnosi i caracterització mediambiental.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa