GEOMAR - Logo

petrogràfic i mineralògic

GEOMAR disposa d’un laboratori petrogràfic i mineralògic, on preparem provetes per a la seva anàlisi amb microscopi petrogràfic de polarització de llum transmesa. El microscopi està equipat amb una càmera fotogràfica d’alta resolució i un programari de morfometria i de tractament d’imatges específic.

Disposem d’un equip automàtic de comptatges modals, que permet obtenir de forma precisa la composició mineral de les roques. Els camps d’aplicació de les tècniques mineralògiques i petrogràfiques que requereixen una correcta classificació dels materials són diversos, i en destaquem els següents:

  • Identificació i classificació de minerals i roques, i descripció de textures petrogràfiques.
  • Realització de cartografies geològiques i geotècniques.
  • Explotacions de pedreres, graveres i recursos geològics.
  • Estudi de l’abrasivitat de les roques per túnels i excavacions en les mateixes (índex Schimazek).
  • Treballs geològics en general.
  • Caracterització i estudis de materials ( morters, formigons...).

Relació de serveis del laboratori de petrografia i mineralogia

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa