GEOMAR - Logo
GEOMAR - Empresa

R+D+I

GEOMAR participa en diversos projectes de Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I), en col·laboració amb el Departament d’Enginyeria del Terreny, de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (Universitat Politècnica de Catalunya) i també amb el Grup Consolidat de Recerca de Mineralogia Aplicada i Medi Ambient, del Departament de Mineralogia, Cristal·lografia i Dipòsits Minerals de la Facultat de Geologia (Universitat de Barcelona).

La línia principal de treball té a veure amb l’estudi del comportament de les roques toves (weak rocks) i evolutives, així com la problemàtica que comporten en obra civil. L’objectiu és poder predir el comportament d'aquestes roques toves. Per això, primer cal comprendre els mecanismes de la seva degradació, mitjançant la caracterització de diverses propietats geomecàniques i la seva relació amb la composició petrogràfica-textural i mineralògica.

GEOMAR Enginyeria del Terreny, SLP. C. València, 1, subsòl, local 12. 08015 Barcelona Tel.: 93.226.33.25 Fax: 93.228.26.27 estudis@geomar.cat
Mapa Web Escorsa